Дентална Имплантологија

Денталните импланти

се вградуваат во виличната коска на пациентот со цел да го заменат забниот корен. Приоритет ни се секогаш барањата и очекувањата на клиентот, и токму поради тоа целиот тим на Денториа работи заедно со Вас за заеднички да ги постигнеме најдобрите резултати. 3D планирањето овозможува прецизна проценка на дебелината, висината и густината на коската, овозможувајќи оптимално позиционирање и поставување на имплантот.

Биокомпатибилноста на материјалот со живото ткиво е приоритет при процедурата на вградување на импланти. Вашето здравје е бесценето. Денториа работи исклучиво со светски реномирани произведувачи на импланти како STRAUMANN и NEODENT. Сертифицираната технологија на биокомпатибилните материјали е единствениот вистински избор за Вашата нова насмевка и здравје.