Дентална Имплантологија

Дентални импланти

Забните импланти се ,,коренски“ надоместоци, односно го заменуваат коренот на природниот заб, најчесто изработени од титаниум, кои се употребуваат во стоматологијата за поддршка на протетски реставрации (коронки/мостови), за надомест на еден или повеќе изгубени заби од различни причини, како: екстракција, фрактура, траума и слично.

Забните импланти осигуруваат стабилна основа за вештачките заби, обезбедувајќи им природен изглед и максимална естетика, враќање на претходно изгубената функција на џвакање и комфор кај пациентот.

Кои се предностите на денталните импланти, во однос на другите протетски решенија за замена на изгубените природни заби?

Забните импланти нудат неколку предности во однос на другите протетски опции за замена на изгубените природни заби. Некои од клучните предности на забните импланти се:

 • подобрена естетика: забните импланти се дизајнирани да изгледаат, да се чувствуваат и да функционираат како природни заби. Тие се направени индивидуално за секој пациент, да одговараат на бојата, обликот и големината на вашите постоечки заби, подобрувајќи ги вашата насмевка и целокупниот изглед на лицето;
 • зголемена удобност: забните импланти стануваат дел од вашата вилица преку процесот на осеоинтеграција (процес на поврзување на забот со коската), обезбедувајќи стабилна и сигурна основа за идните вештачки заби. За разлика од мобилните протези, имплантите ги елиминираат непријатноста и иритацијата на меките ткива, кои често се поврзуваат со лабава или несоодветна протеза;
 • обновени функции на џвакање и зборување: забните импланти ја враќаат вашата способност за правилно гризење, џвакање и зборување. Со нивната силна и стабилна основа, имплантите функционираат како природни заби, овозможувајќи ви да уживате во омилената храна и да зборувате со сигурност и самодоверба;
 • долгорочност и издржливост: со соодветна грижа и одржување, забните импланти имаат потенцијал да траат цел живот. Тие се направени од висококвалитетни материјали, како што се титаниум и циркониум, кои се биокомпатибилни и отпорни на распаѓање;
 • зачувување на виличната коска и физиономијата на лицето: кога ќе се изгуби природниот заб, на тоа место доаѓа до ресорпција, односно до загуба на виличната коска. Забните импланти ја стимулираат коската на вилицата, спречувајќи губење на коскената маса и зачувувајќи ги природните контури на вашето лице. На овој начин, се спречува загуба на виличната коска, што не е случај со мобилните протези, кои со текот на времето, поради притисокот што го вршат и нивната подвижност, стимулираат загуба на коската;
 • избегнување на оштетување на преостанатите природни заби и подобрено орално здравје: за разлика од забните фиксни мостови, за кои е потребно состружување на соседните заби за надомест на еден или повеќе изгубени заби, забните импланти не влијаат врз околните природни заби. Ова го зачувува интегритетот на вашите природни заби, промовирајќи подобро орално здравје на долг рок;
 • полесно одржување: забните импланти се трајно фиксно решение, кое ја елиминира потребата од постојано вадење и чистење, што е случај со мобилните протези. За нив можете да се грижите исто како и за вашите природни заби, со редовно четкање и редовна професионална контрола во нашата одринација.

Постапка на вградување дентални импланти

 1. Проценка и планирање: за планирање на имплантолошкиот третман во „Денторија“, поседуваме дигитална панорама, 3shape интраорален скенер и CBCT 12×9 (компјутерска томографија), кои претставуваат најнова и најдобра иновација во стоматологијата, за да ги процениме густината и количината на преостанатата вилична коска, како и насоката и местото на вградување на имплантите во виличната коска. Исто така одредуваме дали сте пригоден кандидат за дентални импланти, или се потребни претходни дополнителни интервенции за зголемување на волуменот на виличната коска, со помош на графт-материјали или подигнување на синусот (sinus lift).
 2. Првата фаза започнува со апликација на локална анестезија на местото каде што ќе се поставува имплантот, потоа следува краткотрајна интервенција од 15 минути на вградување на имплантот во коската, по што следува 3-месечен период во кој се очекува поврзување на имплантот со коската, таканаречен период на осеоинтеграција. Цврстата врска на имплантот со коската најмногу зависи од дизајнот на имплантната површина, при што денес има импланти што можат веднаш по вградувањето да бидат оптоварени со привремени заби и на тој начин истиот ден да ја напуштите нашата ординација со комплетно вратена естетика, говор, комфор и џвакална функција.
  1. Забелешка: По вградувањето на имплантите, можна е појава на оток и промена на бојата на образите во пределот на вградените импланти, како и присуство на тапа болка, поради притисокот што го вршат имплантите во коската. Отокот лесно може да се реши со поставување на ладни облоги на образите, кои се држат во текот на целиот ден на интервенцијата, во интервали од по 5 минути, со пауза меѓу секој интервал од 15 минути и со таблети против оток. Болката, исто така, ќе биде ублажена со аналгетик препорачан во нашата ординација.
 3. Втората фаза од вградување на забните импланти е мала интервенција со локална анестезија, на откривање на вградените импланти по 3-месечниот период и поставување гингивоформер, кој ќе обезбеди соодветно формирање на непцето околу вградениот имплант. По ова се поставува абатмент, дел што се навртува на вградениот имплант, се проминира над непцето и претставува замена за забното трупче над кој потоа се зема отпечаток и се изработуваат вештачките заби.
 4. Одржување: многу важно по вградување на забните импланти е нивното пародонтолошко одржување и доаѓање на закажаните контроли. Доколку вашиот избор е вградување дентални импланти, „Денторија“ е вистинското место за да го направите тоа, каде што д-р Ертан, кој е специјалист по пародонтологија, ќе ве води низ целиот процес на вградување, а потоа и на одржување на вашите импланти и нивно долгорочно зачувување.

Ние во „Денторија“ користиме само шрафечки импланти, односно поврзување на вградениот имплант. Потоа вештачката коронка се прави со помош на шрафење, што е најсовремена и многу подобра опција од цементирањето. На овој начин, имплантите имаат поголема долготрајност и минимален ризик, за развивање на заболувања на имплантите (перимукозитис и периимплантитис). Со одвртување на самата завртка, многу лесно може да се отстрани вештачкиот заб, да се направат потребното чистење и одржување и повторно да се зашрафи на своето место.

Вградувањето на имплантите може да биде:

 • имедијантно, односно кога имплантот се вградува веднаш по вадењето на природниот заб, на неговото место во виличната коска и
 • медијантно, по одреден временски период од вадењето на природниот заб.

 

ИМЕДИЈАНТНА ИМПЛАНТАЦИЈА

Имедијантната имплантација е постапка при која во еден хируршки зафат се изведува и вадењето на природниот заб и поставувањето на имплантот на местото на изведениот природен заб. На овој начин се скратува времето до поставување на вештачките заби, а на тој начин веднаш ги враќаме вашата насмевка и функција на џвакање и говор. Со имедијантната имплантација се спречува и загубата на коска, која се случува по вадење на природните заби. За успешно вградување на забните импланти, многу битна е примарната стабилност на забниот имплант, што се дефинира како првична инсерција на имплантот во коската. Фактори што влијаат врз примарната стабилност на имплантот се: дизајнот на имплантот, густината на коската како и самата хируршка техника на вградување. Ние во „Денторија“ на пациенти со заби што се разнишани и на кои коската им е деструирана, а кои се наоѓаат во естетската регија тројка до тројка, во истата интервенција им ги вадиме забите и им поставуваме дентални импланти на нивно место. На овој начин, нашите пациенти за 24 часа ќе добијат нови привремени заштитни заби, кои ќе можат веднаш да ги користат.

Со оваа постапка истовремено добиваме 4 поволности:

 1. добиваме остеоинтеграција (поврзување на имплантот со коската)
 2. пациентот за 24 часа добива нови заби односно функција
 3. пациентот добива пластични заби, кои се дигитално изработени и можат да се направат и да се преправат според желбите на пациентот. Со ова пациентот добива на естетика
 4. го оформуваме мекото ткиво околу забите, односно профилот како да излегува од природен заб, при што формираме секундарен сулкус – биологија.

Првата предност што ја добиваме со екстракција на забите е тоа што ја водиме, односно ја контролираме коската како да расте врз имплантите. Во 99% од случаите добиваме примарна стабилност на имплантите. Исто така, многу битен фактор за успех во имплантологијата е мекото ткиво, односно го формираме профилот во пределот на вратот на забот да изгледа како природен заб, односно како да никнува од непцето. Многупати како пародонтолог, д-р Ертан зема слободен мекоткивен графт од палатиналната страна (внатрешната страна на непцето) на пациентот и го поставува на букалната страна, односно на надворешната страна на мекото ткиво и на тој начин го зголемува волуменот на гингивата и се добива многу повеќе кератинизирана гингива, која го штити забниот имплант од секакви инфекции. На овој начин се добива подобар гингивален сулкус, односно простор помеѓу забот и непцето и поотпорна прикрепена гингива.

Уште една поволност за нашите пациенти во „Денторија“, како еден од научно докажаните фактори на успех во денталната имплантологија, е користењето на PRP и PRF, на кои методи д-р Ертан магистрирал и станал магистер на науки по орална хирургија.

PRF претставува крвна плазма со зголемен број тромбицити, ниско ниво на pH-вредност (6.5.-6.7), што го прави ова соединение способно да спречува/намалува бактериски раст и развој, кратко кажано, дејствува како бактериостатик во комбинација со PRF. Научно докажано е дека 14 дена ги штити денталните импланти од секакви инфекции. Исто така, постојат и други предности на PRF. Со ослободување на фактори на раст и привлекување на голем број градбени клетки на местото на интервенцијата, се стимулира побрзо зараснување на раната, се намалува болката по интервенцијата, се зголемува локалната имунолошка одбрана. Бидејќи потекнува од крвта на самиот пациент, доста е безбеден, економичен и лесен за работа.

 

Закажи консултација