Кариес

Кариесот е состојба која што настанува од неправилна орална хигиена. Доколку не се отстрануваат наслагите врз забите, на тоа место се собират бактериите и после некое време почуваат да ја деминерализираат глеќта на забот. Доколку навреме се интервенира без да помине во дентин,многу безболно ќе биде отстранет, но доколку помине во дентин и потоа во […]

Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кај дентални импланти во долна вилица

Аbstract   Следејќи ги новите трендови во медицината, апликативната употреба на факторите за раст во регенеративната стоматологија имаат клучна улога во остеоинтегративниот процес кој е мултифакторијален, па затоа користењето на автологни материјали значитечно влијаат да го потпомогнат забрзувањето и успехот на  крајната терапијата. Модерната имплантологија пак, овозможува успешно ниво на осеоинтеграција на вградениот дентален имплант, […]

ДЕНТОФОБИЈА е интензивен страв и анксиозност од посета на стоматолог

ДЕНТОФОБИЈА е интензивен страв и анксиозност од посета на стоматолог, што води до избегнување на грижата за своето дентално здравје и последично, сериозни нарушувања во оралното здравје. Доколку се соочувате со дентофобија, обидете се да ги примените следните совети: -Неколку дена пред закажаниот термин за интервенција, посетете го просторот каде ќе се одвива истата и […]

Закажи консултација