Санирање на пукнатини, фрактури (скршеници), луксации (изместување) или избивање на забите

Овие повреди на забите често настануваат како резултат на пад, удар со некој предмет или физички пресметки. Многу важен предуслов за санирање на овие повреди е времето поминато од настанување на повредата. Пукнатини на забите најчесто настануваат од удар, кој не е толку силен да предизвика скршеница. Терапијата се состои од локална употреба на флуориди […]

Прва помош при ургентни болни состојби и инфекции на забите

Доколку кариесот не биде навремено третиран, тој со навлегување во пулпата, потоа преку коренскиот канал на забот може да предизвика периапликален процес (воспалителен процес во пределот на врвот на коренот на забот), од каде што потоа бактериите можат да се прошират во околните ложи и простори на главата и вратот. Овие инфекции се познати под […]

Кариес

Кариесот е состојба која што настанува од неправилна орална хигиена. Доколку не се отстрануваат наслагите врз забите, на тоа место се собират бактериите и после некое време почуваат да ја деминерализираат глеќта на забот. Доколку навреме се интервенира без да помине во дентин,многу безболно ќе биде отстранет, но доколку помине во дентин и потоа во […]

Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кај дентални импланти во долна вилица

Аbstract   Следејќи ги новите трендови во медицината, апликативната употреба на факторите за раст во регенеративната стоматологија имаат клучна улога во остеоинтегративниот процес кој е мултифакторијален, па затоа користењето на автологни материјали значитечно влијаат да го потпомогнат забрзувањето и успехот на  крајната терапијата. Модерната имплантологија пак, овозможува успешно ниво на осеоинтеграција на вградениот дентален имплант, […]

ДЕНТОФОБИЈА е интензивен страв и анксиозност од посета на стоматолог

ДЕНТОФОБИЈА е интензивен страв и анксиозност од посета на стоматолог, што води до избегнување на грижата за своето дентално здравје и последично, сериозни нарушувања во оралното здравје. Доколку се соочувате со дентофобија, обидете се да ги примените следните совети: -Неколку дена пред закажаниот термин за интервенција, посетете го просторот каде ќе се одвива истата и […]

Закажи консултација