Ви ја претставуваме приказната за Денториа, за беспрекорната професионалност на целиот тим кој секогаш се стреми да го достигне максимумот во работата. Др. Ертан ја основа Денториа со цел да ја достигне перфекцијата на една насмевка кај своите клиенти и да го пренесе знаењето стекнато низ образованието и многубројните светски конгреси, семинари и усовршувања.

По завршувањето на студиите на Истанбулскиот Универзитет Стоматолошки Факултет Чапа, Др. Ертан се запишува на УКИМ Стоматологија во 2017 година каде што магистрираше со титулата Магистер на наука (Master of Science) како специјалист по парадонтологија и имплантологија. Др. Ертан се усовршуваше на интернационални и светски конгреси, со цел да пружи највисок стандард на стоматолошка нега во својата ординација. Сертификати и учества на меѓународни курсеви, конгреси и симпозиуми:

Др. Лаурант Муртезаи е доктор по стоматологија, Магистер на стоматолошки науки и специјализант по орална хирургија. Работи во областите на општа стоматологија, орална хирургија, протетика, парадонтална хирургија со имплантологија, клиничко стоматолошки истражувања, лабораториски истражувања и научно – истражувачка работа.

Посебно е посветен на ендодонцијата (лекување на заби), како наука која што најмногу му го привлекува интересот. Во Денториа ни се придружи во 2016та година.