Ви ја претставуваме приказната за Денториа, за беспрекорната професионалност на целиот тим кој секогаш се стреми да го достигне максимумот во работата. Спец.Мр.Др. Ертан ја основа Денториа со цел да ја достигне перфекцијата на една насмевка кај своите клиенти и да го пренесе знаењето стекнато низ образованието и многубројните светски конгреси, семинари и усовршувања.

По завршувањето на студиите на Истанбулскиот Универзитет Стоматолошки Факултет Чапа, Спец.Мр.Др. Ертан се запишува на УКИМ Стоматологија во 2017 година каде што магистрираше со титулата Магистер на наука (Master of Science) како специјалист по парадонтологија и имплантологија. Др. Ертан се усовршуваше на интернационални и светски конгреси, со цел да пружи највисок стандард на стоматолошка нега во својата ординација. Сертификати и учества на меѓународни курсеви, конгреси и симпозиуми:

Закажи консултација