Парадонтологија

Орална хигиена

Одржувањето на правилна орална хигиена е основниот предуслов за да имате здрава и чиста усна празнина, без присуство на кариес, лош здив (халитоза) и воспаленија на меките ткива и потпорниот апарат на забот (гингива, периодонциум, цемент и алвеоларна коска).

Одржувањето орална хигиена треба да биде минимум двапати во денот, еднаш сабајле, по станување од спиење и еднаш навечер, пред спиење во времетраење од минимум две минути. Многу важни се, исто така, правилната техника на четкање на забите и правилниот избор на четка. Најсоодветна техника што ви ја препорачуваме во „Денторија“ е таканаречената модифицирана Басова техника, за која е потребно користење на четка со многубројни и меки (soft) или ултра меки (ultra soft) влакна, кои треба да се насочени под агол од 45° степени во гингивалниот сулкус (просторот помеѓу забот и гингивата – непцето), а потоа со кружни движења четката се движи од последниот заб на левата страна кон последниот заб на десната страна.

Покрај механичкото четкање, постојат и сонични и електрични четки, кои многу подобро го отстрануваат денталниот плак од механичките (рачни четки). Има два вида што ги препорачува д-р Ертан, едниот е Орал Б или Филипс-четките. Ултрасоничните Филипс- четкички се подобри во отстранување на забните наслаги од класичните четкички. Тие произведуваат 62 000 движења горе-долу, напред-назад  и предизвикуваат  кавитациски ефект од меурчиња, кои овозможуваат длабоко чистење на интерденталните простори. Соничните четки отстрануваат плак 20 пати повеќе од класичните четки за заби. Постојат различни типови глави на четките, соодветно на различните потреби на корисниците, како што се: отстранување на површински дамки, четкање на чувствителни непца или длабинско чистење кај корисници на мостови, коронки и импланти.

Овие четки може да се користат кај различни возрасни групи, вклучувајќи ги и децата кај кои четкањето станува забавно, а кое потоа ќе премине во трајна здрава навика. Овие четки имаат и вграден тајмер, кој помага забите да се четкаат онолку време колку што е потребно. Поседуваат и сензор за притисок, кој ќе ве предупреди доколку четкате со голем притисок. Исто така, го подобруваат вашиот фокус да ги исчеткате и потешко достапните места, кои најчесто остануваат неисчеткани со класичните четки за заби. Тие прават и ефикасно белење на вашите заби во домашни услови. Покрај четки за заби, постојат и други средства за одржување на оралната хигиена, како што се: паста за заби, водички за испирање, интердентални четки, интердентален конец, орален туш и многу други што ќе ви бидат препорачани во нашата ординација, соодветно на присутната индикација за нивна употреба.

Орален туш

Д-р Ертан го препорачува оралниот туш – Philips Sonicare Power Flosser, кој претставува замена за денталниот конец, интерденталните четки и стапчиња. Оралниот туш функционира врз принципот на пулсни бранови од вода. Зависно од намената, поседува две млазници, една X-насочувачка млазница, која ја фокусира водата во 4 широки млазови, кои го отстрануваат плакот на самите забни површини и една насочувачка млазница, која го отстранува плакот од интерденталните простори. Погоден е за употреба кај пациенти што носат коронки, мостови или ортодонтски фиксни протези.

Чистење на забен плак

Забниот плак (дентален биофилм) претставува стекната бактериска наслага на површината на забите. Може да биде супрагингивален, оној што се наоѓа на забите над непцето и субгингивален, оној што се наоѓа во просторот помеѓу забот и непцето. Субгингивалниот плак е главниот причинител за настанување на гингивитис, а потоа за пародонтални џебови и пародонтопатија. Предилекциски места за настанување на плакот се фисурите (вдлабнатините) и јамичките на забите и интерденталните простори. Со цел прецизно идентификување на плакот, во „Денторија“ користиме плак- индикатори, кои го пребојуваат плакот, го прават видлив, за да се види на кои места треба да се обрне повеќе внимание при четкањето и на тој начин полесно да се отстрани.

Во „Денторија“ ја користиме пескарата каво профилакса 4 (KaVo PROPHYflex 4), која претставува нова генерација на систем за полирање на воздух. Произведува прецизен, тенок и хомоген млаз на пудра, која дава многу добра видливост на работното поле, а третманот за пациентите е многу удобен, благодарение на намалената иритација на ткивото. Погоден е за отстранување на супрагингивални (над гингивата – непцето) и субгингивални (под гингивата – непцето) забни наслаги, за елиминирање на содржината од пародонталните џебови и особено се препорачува кај пациенти каде што има поставено дентални мостови, коронки и дентални импланти.

Отстранување на забен камен

По одреден временски период од околу 14 дена, доколку не се отстрани забниот плак, тој се минерализира (се стврднува) и преминува во забен камен. Забниот камен најчесто е локализиран на внатрешните површини од долните предни заби и предните површини од горните бочни заби, бидејќи во близина на тие места се наоѓаат изводните канали на плунковните жлезди, па самата плунка содржи минерали што го минерализираат плакот и тој преминува во забен камен. Забниот камен е дополнителен фактор што влијае врз настанување на гингивит и пародонтопатија. Од овие причини, задолжително е професионално чистење на забниот камен на секои 6 месеци.

Во „Денторија“ отстранувањето на забниот камен го правиме најчесто со ултразвук од фирмата ЕМС, кој со помош на ултразвучни вибрации прави разрушување на структурата на забниот камен и овозможува негово отстранување.

Напомена: Притоа доаѓа до хиперсензитивност (преосетливост), бидејќи доаѓа до соголување на забните корени. Во „Денторија“ ја решаваме хиперсензитивноста со топикална апликација на флуориди или посебни пасти за заби за хиперсензитивност. Натриум флуоридниот (NaF) лак топикално се нанесува на преосетливите површини на соголениот корен на забот. Исто така, ја препорачуваме пастата за професионална употреба од GC Tooth mousse со различни вкусови. GC Tooth mousse пастата:

  • ја инхибира деминерализацијата на емајлот и предизвикува реминерализација
  • ја намалува преосетливоста со запечатување на отворените дентинални тубули
  • го спречува создавањето почетен кариес благодарение на антикариогените својства
  • ги враќа почетните деминерализациски лезии (белите дамки)

вкусните вкусови го стимулираат протокот на плунка за зголемена ефикасност на CPP-ACP.

Гингивитис

  • Гингивитис претставува воспаление на непцата околу забите, кое најчесто е предизвикано од бактериите од плакот што се таложи на забите. Доколку не се третира, со текот на времето преминува во пародонтална болест. Постојат повеќе видови гингивити како:
  • катарален, кој е предизивикан од бактериите во плакот на забите и се карактеризира со црвенило и крвавење на непцата, непријатност при џвакање на храната, чувство на туѓо тело и печење
  • десквамативен, кој најчесто е во рамки на булозни автоимуни заболувања и се карактеризира со појава на поголеми меури исполнети со течна содржина на непцето, кои подоцна прскаат, при што се создаваат болни рани
  • улцеронекрозен, се појавува кај пациенти со нарушен имунитет од различни причини и лоша орална хигиена. Проследен е со голем број ранички на непцето, кои се многу болни и со непријатен мирис од усната празнина
  • пролиферативни гингивити/гингивални зголемувања се појавуваат најчесто при терапија со одредени лекови како: имуносупресиви, антиконвулзиви или антихипертензиви. Се карактеризира со топчести зголемувања на непцето. Исто така, може да биде во рамки на некои општи заболувања или при тумори на гингивата.

Во „Денторија“ успешно ги третираме сите овие гингивити најпрво со отстранување на наслагите на забите и локална медикаментозна терапија кај катаралниот гингивит, антибиотска терапија во прва фаза и обработка во втора фаза кај улцеронекрозниот гингивит и по потреба, хируршко отстранување на зголемената гингива кај пролиферативниот гингивит. Кај десквамативниот гингивит, терапијата е со локални медикаменти за обезболување и заздравување во усната празнина, а другата терапија е во рамки на општото заболување.

  • Пародонтална болест – пародонтопатија

Пародонталната болест претставува инфективно заболување, кое се карактеризира со воспаление на потпорните ткива на забот (гингива, периодонциум, цемент и алвеоларна коска), прогресивна загуба на припојот и ресорпција (загуба) на алвеоларната коска. Главен причинител за настанување на пародонтопатијата е забниот плак и тоа субгингивалниот, односно лошата орална хигиена, поточно интеракцијата помеѓу бактериите од плакот на забите и имуниот систем на домаќинот – пациентот. Но постојат и други ризик-фактори што понатаму придонесуваат за прогресија на болеста, но и го прават поприемчив домаќинот (човекот) за неа. Тие фактори се: пушење, нутритивни нарушувања, крвни заболувања (леукози), ендокрини заболувања (дијабетес), нарушувања на имунолошкиот систем и слично. Првиот знак на пародонтопатијата е крвавење од гингивата, кое не треба да биде игнорирано, односно треба да биде аларм за веднаш да се обратите на пародонтолошки преглед во нашата ординација. Како што болеста прогредира (напредува), доаѓа до создавање на пародонтални џебови, кои се предилекциско место за таложење на плак и за дополнително влошување на болеста, ресорпција (загуба) на коската, со што доаѓа и до разнишување на забите и до промена на нивната положба. Доколку навремено не се третира, со сигурност доведува до загуба на забот. Во „Денторија“ имаме современи методи за рано откривање на ова заболување и соодветно го лекуваме. Дијагнозата ја поставуваме со детален клинички преглед и со најсовремена РТГ-панорама или компјутерска томографија. Начинот и долгорочноста на лекувањето зависат од развојот и степенот на заболувањето, но во секој случај, резултатите се видливи по неколку третмани. При помалку напреднато заболување, правиме само киретажа на пародонталните џебови и ординирање на антибиотик, строго препишан од стоматологот, со цел да се спречи напредување на пародонтопатијата. Кај понапреднатите форми на пародонтопатија, со голема загуба на коска, која може да биде хоризонтална и вертикална, во „Денторија“ применуваме регенеративни техники со ставање на вештачка коска и мембрани. Пациентите со пародонтопатија задолжително треба да доаѓаат на редовни контролни прегледи, со цел одржување на постигнатите резултати и спречување на напредување на болеста. Постојат повеќе типови пародонтопатија:

– хронична пародонтопатија, која претставува хронично, долготрајно воспаление на потпорниот апарат на забот, кое се карактеризира со хронична загуба на припојот и загуба на виличната коска, што во краен стадиум доведува до губење на забот. Знаци за овој тип пародонтопатија се: воспаление со крвавење од непцето, појава на пародонтални џебови, гноен секрет, присуство на субгингивални конкременти, повлекување на непцето, разнишување и промена на положбата на забите. Тоа е резултат на лоша орална хигиена и кумулативен ефект на општи и локални ризик-фактори и генетска предиспозиција, а нејзини знаци најчесто се појавуваат кај повозрасна популација, но може и кај помлади. Оваа форма може да биде локализирана кога опфаќа мал број заби, помалку од 30% и е генерализирана кога е на повеќе од 30% од забалото. Според степенот на напреднатост, може да биде во лесно, умерено или интензивно изразена форма;

– улцеронекрозна пародонтопатија настанува кај пациенти со слаба орална хигиена и намален имунитет како резултат на некои општи заболувања или медикаментозна терапија. Се карактеризира со подлабоки ранички – улцерации на непцата, обложени со бел налеп, голема загуба на виличната коска, силна болка и непријатен мирис од усната празнина;

– јувенилна пародонтопатија, се јавува кај деца и адолесценти, кои најчесто се со намален имунитет, во рамки на некои општи заболувања на имуниот систем. Карактеристично за неа е што нема присуство на локални предиспонирачки фактори, а има агресивна и брза загуба на виличната коска, поради што доаѓа до губење на забите. Карактеристична локализација за овој тип пародонтопатија е загуба на виличната коска во пределот на предните заби и првите молари (6-ките).

Закажи консултација