Композитни пломби

Композитните пломби претставуваат замена за делот каде што е појавена (и отстранета) кариесната зона. По отстранувањето на кариесот, просторот се пополнува со композитна пломба која е во иста боја/нијанса со забот и се моделира според морфологијата и анатомијата на забот. На крајот на процедурата композитот се полира, за да се добие максимално природен и естетски дизајн на насмевката кај пациентот. 

Основната цел е пломбите да бидат во форма на природни заби (и по форма и по боја), без видливи граници односно спој со природниот заб. Целта е пломбата да не биде видлива, а личноста да не може да ја разликува пломбата од сопствениот заб.

Закажи консултација