Дигитална Анестезија

Дигиталната анестезија

е безболен метод при кој што растворот на анестетичкото средство во ткивата се инфилтрира со инјектирање (според притисокот на ткивото на личноста). Најважната разлика помеѓу конвенционалната анестезија и дигиталната анестезија е во тоа што при дигиталната анестезија не се чувствува никаква
болка (и нема потреба за користење на специјален гел пред анестезијата). Секој пациент кој прима конвенционална анестезија, може да ја прима и дигиталната (безболна) анестезија. Дигиталната анестезија е одлична метода за деца, како и лица што се плашат од анестезија, бидејќи не се чувствува никаква болка.

Закажи консултација