ALL ON 6

Процедурата All-on-6 е револуционерна хируршко-протетска процедура на поставување забен мост на само 6 импланти. Со оваа процедура ви овозможуваме да ја напуштите нашата ординација со комплетно нови заби, во истиот ден на сериска имплантација на забни импланти. Постапката All-on-6 е слична на техниката All-on-4 во денталната имплантологија. Но, наместо да се вградат 4 импланти, се вградуваат шест импланти на местата каде што има најмногу коска во вилиците. Техниката е дизајнирана да користи само 6 импланти, кои се подготвени за истовремено оптоварување и изработка на забен мост.

Разликата во однос на процедурата Аll-on-4 е што може дополнително да се вградат уште два забни импланти во пределот на синусите, под услов да има доволно коска. Доколку нема, потребно е да се извршат процедури за подигнување на синусите (sinus lift) или за да се избегнат овие процедури, се прави процедурата Аll-on-4.

Кога се спроведува постапката Аll-on-6?

Постапката All-on-6 е идеално решение за пациенти што носат мобилни протези и што имаат проблеми со иритација на непцата од протезата, тешкотии со џвакањето храна и со зборување. Овој метод ќе ја врати вашата самодоверба бидејќи ќе ги реши тешкотиите со џвакањето и зборувањето.

Постапката Аll-on-6 обезбедува врвен резултат, бидејќи забниот мост совршено ќе ги имитира вашите природни заби – и естетски и функционално. Бидејќи имплантите се поставуваат таму каде што коската е најсилна, на тој начин ја штитат коската од понатамошна загуба (ресорпција).

Постапката се одвива со локална анестезија и во три фази. Во првата фаза се прави 3Д дентална снимка, се вградуваат имплантите и во истиот ден се фиксираат привремени забни мостови. Во втората фаза, која се одвива од 4 до 6 месеци, по заздравувањето на имплантите и нивното врзување со коската, се зема отпечаток за траен мост и се отстранува привремениот забен мост. Во третата фаза се фиксира трајниот забен мост.

Со користење на само шест стратешки поставени импланти, овој метод ви обезбедува исклучителна стабилност, издржливост, естетика и функција, давајќи ви сосема нова насмевка и обновено чувство на самодоверба. Доколку сте подготвени да го трансформирате вашето орално здравје и да ја вратите убавата насмевка, All-on-6 концептот во „Денторија“ би можел да биде идеално решение за вас.

Закажи консултација