ДЕНТОФОБИЈА е интензивен страв и анксиозност од посета на стоматолог

ДЕНТОФОБИЈА е интензивен страв и анксиозност од посета на стоматолог, што води до избегнување на грижата за своето дентално здравје и последично, сериозни нарушувања во оралното здравје. Доколку се соочувате со дентофобија, обидете се да ги примените следните совети: -Неколку дена пред закажаниот термин за интервенција, посетете го просторот каде ќе се одвива истата и […]

Закажи консултација