ЕСТЕТСКА
СТОМАТОЛОГИЈА

Лицевата естетика е една од најважните компоненти при изгледот на човекот

Без оглед дали се работи за недостатоци или неправилности, естетската стоматологија е тука да ги корегира сите нешта кои и пречат на убавата насмевка. Со помош на естетската стоматологија, целосно се менува изгледот во устата и пациентот добива поголемо ниво на самодоверба. Естетичарот (докторот) и пациентот мора да бидат во голема согласност за да може да се постигне посакуваниот ефект.

Сите сме се соочиле со потемни заби или нерамномерна боја на забите, висока насмевка, асиметрија на забите, пигментирани непца и сл.).

We're serious about your smile