ПРОТЕТИКА

Стоматолошката протетика помага да се надоместат изгубените заби, да се подобри нивната функција, естетски да се корегираат веќе постоечките и со чија помош се постигнува крајниот ефект- орално здравје и беспрекорна убавина.

Протетиката се дели на фиксна протетика (коронки и мостови) со помош на која се заменува коронката на еден или повеќе заби со што се враќа фунционалноста, естетиката и природниот изглед на забите  и мобилна протетика (парцијални и тотални протези, протези со импланти, визил протези) која помага во враќање и одржување на нормалната функција, но овие момагала можат да се извадат од устата.

We're serious about your smile